OM OSS

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Därför har vi tagit fram en integritetspolicy som beskriver vår personuppgiftsbehandling så att du kan känna dig trygg med hur vi använder just dina personuppgifter.

Har du fler frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du varmt välkommen att kontakta oss.

Integritetspolicy

1. Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du registrerar dig som kund hos STI, Den insamlade informationen inkluderar förutom dina era företagsuppgifter också ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och eventuellt ditt personnummer (vid leasing och hyresavtal, borgensåtaganden och liknande)

STI är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).

2. Användning av information
Om du som kund inte handlar av STI inom 18 månaders tid efter lagd beställning kommer du flaggas som inaktiv kund och du tas bort från vårt kundregister permanent.
Önskar du att uppgifterna raderas permanent tidigare ber vi dig höra av dig till oss. Av säkerhetsskäl dröjer raderingen vid begäran upp till två månader för att försvåra obehörig radering.
Med syfte att kunna ge dig personlig service och erbjudanden samt för sedvanlig kundrelationshantering och för att utveckla tjänsten behandlar vi:

  • Information om vilka produkter du har köpt
  • Kontaktuppgifter

Vi har gjort bedömningen att vi har ett berättigat intresse att behandla dessa data för dessa ändamål i form av upprätthållande av kundrelationen, marknadsföring och utveckling. Vill du avstå från sådan behandling är du välkommen att kontakta oss.
Vi behandlar också faktureringsinformation i enlighet med de krav som vid var tid gällande lagstiftning kräver, till exempel för bokföringsändamål. Sådan information sparas så länge som lagen kräver.

3. Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredje part (personuppgiftsbiträden eller underbiträden) som hjälper oss att driva vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell och i övrigt följa gällande personuppgiftslagstiftning.

4. Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter.
De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

5. Använder vi oss av cookies?
Ja!

6. Dina rättigheter som registrerad
Du har rätt att begära tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig och begära att de rättas eller raderas (om de är felaktiga), att vi slutar använda dem för ett specifikt ändamål, att få ut dem i ett digitalt läsbart format (till dig eller direkt till en annan tjänsteleverantör). Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt tar vi gärna emot klagomål och förbättringsförslag på vår mail som du hittar under kontakt.

7. Övrigt
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning. Vi använder den ej för nyhetsbrev, reklam eller annan information.

KONTAKTA OSS

Är du intresserad av våra produkter?