OM OSS

Kvalitetspolicy och kvalitetsrutiner

STI:s kvalitetspolicy och kvalitetsmål utgår från vår affärsidé och målsättning att vara en stabil och långsiktig partner gentemot våra kunder och leverantörer.

Att vi som arbetar på STI verkar för att kvalitetsarbetet skall vara en naturlig del av den dagliga verksamheten och att följa de dokumenterade styrmedel som utarbetats av företaget för att säkerställa produkternas slutliga kvalitet.

Vi ska uppfylla våra kunders krav och förväntningar avseende kvalitetssäkringen genom att:

 • Ständigt förbättra verksamheten och produkterna samt de interna kontrollsystemen
 • Tillgodose våra kunders önskemål om möjliga anpassningar avseende produkterna
 • Ta tillvara förslag och idéer från kunder och personal som utvecklar och förbättrar vårt arbete
 • Verka för att våra kunder får information om uppdateringar samt förbättringar på produkterna
 • Skapa ett personligt engagemang hos alla medarbetare för att stärka det allmänna kvalitetsarbetet
 • Snabbt åtgärda och uppdatera våra strukturer som ytterst påverkar kvaliteten generellt
 • Metodiskt och ständigt utvärdera och förbättra arbetssätt och kvalitetsledningssystemet
 • Vara en levande och ständigt utvecklande organisation som ger förutsättningar att vara en attraktiv och långsiktig samarbetspartner för våra kunder
 • Skapa förutsättningar för bästa möjliga kundhantering avseende service och efterhantering
 • Följa upp och utvärdera kundinformationen efter leverans
 • Nå, och helst överträffar våra ställda kvalitetsmål avseende produktkvalitet och kundhantering
 • Hålla oss kontinuerligt informerade om branschutvecklingen
 • Informera, dokumentera och redovisa om vår Kvalitetspolicy internt och externt
 • Uppfylla gällande lagar och krav

KONTAKTA OSS

Är du intresserad av våra produkter?