OM OSS

Miljö policy

STI International Trading AB är ett delvis producerande försäljningsbolag i friskvårds branschen. Vi har som målsättning att hålla Sverige friskt! Som del i detta har företaget satt upp ett antal miljöparametrar som skall gälla i vårt arbete och ha som del krav i vårt samarbete med leverantörer och Samarbetspartners.

STIs miljöpolicy är att i största möjliga mån återanvända de detaljer och produkter som STI omsätter. Produktion och övrigt skall vara så miljöanpassat som det är möjligt och följa de lagar och övrigt som styr enligt gällande miljöaspekterna.

Miljöansvaret på företaget är tydligt dokumenterat och Policyn har tagits fram av företagsledningen i samråd med STI´ s miljöansvariga på företaget.

STI har som krav att miljöprestandan på företaget löpande skall dokumenteras, förtydligas, förbättras och redovisas och STI har ett 12 punkters system som vi strävar att efterleva i vårt dagliga arbete.

1: STI har som målsättning att leverera direkt till kund där också installation ingår.  På detta sätt undviker STI mycket av det emballage som annars skulle ha använts i leverans processen.

2: STI’ s leverantörer har krav på sig att vara så uppdaterade som möjligt gällande miljötänkandet i både tillverkning, hantering och transport där exempelvis endast certifierade speditörer används.

3: Det eventuella emballage som används returneras till STI för att i största möjliga mån åter användas.

4: STI undviker alla smörjmedel som finns på sprayburk utan använder uteslutande smörjmedel på flaska till detta ändamål som har betydligt mindre miljöpåverkan.

5: Lackeringen på STI’ s maskiner görs i slutna system med miljövänlig elektrostatisk lack där allt överblivet färgpulver återanvänds.

6: Få detaljer på maskinerna kromas utan man använder här en miljövänligare ytbehandling i slutna system.

7: Skum och vinyl från dyntillverkningen är numera kraftigt reducerade från farliga ämnen.

8: All elektronik i STI’ s sortimenten är återvinningsbart och all elektronik som av någon anledning byts ut levereras till återvinningsdeponering.

9: STI’ s anställda uppdateras löpande i ett aktivt miljötänkande som går igen i både den personliga hanteringen likväl som i företagets.  Exempel på detta är att de anställda kan ta med batterier, sprayburkar och dylikt och lämna in detta hos företaget som sedan ombesörjer deponering hos olika miljöstationer, detta stärker det allmänna miljötänkandet hos både anställda och företag.

10: STI har avtal med certifierade lokala miljödeponeringsföretag som ombesörjer all hantering och deponering av överblivet material

11: STI´ s Miljöpolicy dokument revideras, utvärderas och uppdateras i princip löpande,

12: STI följer de aktuella miljödirektiv och lagar som gäller.

KONTAKTA OSS

Är du intresserad av våra produkter?