SERVICE

Skötselråd & Underhåll

RESERVDELAR

Skötselråd & Underhåll

Alla produkter skall innan användandet förankras där detta krävs. ex. på detta är bla. Kryssdrag mm.

Alla produkter skall där så krävs smörjas in. Ex. på detta är att maskiner med viktpaket skall smörjas in med silicon olja på geijdrarna (löp axeln för viktplattorna) alla lager bockar med smörjkopp skall smörjas med konsistensfett, löpband ,cyklar mm skall smörjas med silicon olja. Alla leder med brons bussning/shims skall smörjas in med lagerfett. Där kedjor finns (steppar mm) skall dessa smörjas med kedjefett. Insmörjning skall ske regelbundet och vid behov skall detaljerna tvättas fria från gammalt fett och smuts innan ny insmörjning.

Var noga med att kontrollera att alla bultar och muttrar är ordentligt åtskruvade så att dessa inte skruvar upp sig samt att säkerhetssprintar där dessa finns ex vid motvikter och övrigt är fastsatta. Alla detaljer som har skruvats ihop skall kontrolleras innan start.
Kontrollera alla vajer/band infästningar så att dessa är riktigt monterade och åtskruvade i överplattor, kammar mm.
Kontrollera så att alla fjädersprintar är åtdragna och smörjda
Kontrollera att alla plast och styrbussningar är fastsatta och in smörjda
Kontrollera att alla dynor och liknande är ordentligt fastsatta
Kontrollera extra noga alla ledinfästningar så att dessa är åtdragna.

Tvättning av dynor och ramar och plastskydd skall skötas regelbundet/dagligen eller efter behov.
Särskilda utsatta delar måsta torkas och tvättas dagligen så att inte ex. plastdetaljer mattas ut och spricker
eller att metallramar rostar pga. mängden svett (salt) och smuts som dessa dagligen utsätts för.
Lämpligen används en Gymspray som tillhandahålls av STI och som innehåller en antibakteriell lösning
eller om detta inte finns tillgängligt en mild tvållösning som blandas i vanligt vatten efter rekommendation.

Textil lina med vajer kärna, vajer ,plastad vajer .kedja samt band skall bytas när man ser ett tydligt slitage på den aktuella produkten. Slitage sker i första hand över hjulbrytningar och infästningar. Var noga med att kontrollera dessa löpande.
Dynor med vinyl alt. helpressade/gjutna dynor skall bytas innan dessa spricker. Utsatta dynor är i första hand knädynor ,armbågsdynor, huvuddynor, rullar etc.

Gällande elektroniska produkter löpband, Elliptical. Cyklar, Stepp och Roddmaskiner så alstrar dessa statisk elektricitet vilket innebär att de drar åt sig damm och måste med veckovis regelbundenhet dammsugas eller försiktigt blåsas rena med tryckluft under motorkåpor, skydd, mattor mm,  görs inte detta kan elektroniken överhettas och slås ut.
Vid underhåll av alla eldrivna produkter skall strömmen alltid kopplas bort.
Dammsugs produkterna skall borste monteras på dammsugaren.

Löpmattan måste regelbundet efterspännas så att slirning ej uppstår, detta gäller också ev. drivremmar som bla. finns på löpband och roddmaskin mm.
Smörj alltid löpbandets matta med av leverantören rekommenderad SILICON OLJA
Om du är osäker på vilket smörjmedel som skall användas kontakta alltid servicetekniker på STI. Använd aldrig motorolja, symaskinsolja eller liknande för att smörja undersidan av löpmattan. Mattans undersida har en speciellt framställd väv som skapar en minimal friktion samt skyddar mot att det skapas statisk elektricitet, skadas denna väv genom att mattan inte smörjs tillräckligt ofta eller smörjs in med fel typ av olja kan bandets elektronik eller motor skadas och vid dessa tillfällen gäller inga garantier. Leverantörens Silicon olja är speciellt anpassad för den typ av väv som mattan är tillverkad i och har provats ut under långa testförfaranden för bästa resultat.
Vid insmörjning med av tillverkaren rekommenderad Silicon olja skall insmörjning ske varje månad och insmörjningen skall göras i enlighet med instruktionsbokens information.
OBSERVERA att alla mattor måste smörjas efter ca 2000 km användande (detta motsvarar ca 7 timmars löpning per dag i snitt på 10km hastighet under ca 30 dagar) Mattan måste bytas ut efter 30.000km och detta beräknas vara ca 15 månaders användande enligt ovan beräkning. Om det skulle uppstå en känsla av statisk elektricitet i ex. pulsgreppen så beror detta på att mattan ej är tillräckligt in smörjd och detta måste då omgående ske, om det inte försvinner med detta så måste mattan omgående bytas ut så att inte elektroniken tar skada.
Gällande träboarden så ska denna bytas efter 30-50 000 km eller efter behov.
Även om löpbandet inte används eller använd lite så måste mattan smörjas in då oljan med tiden annars torkar ut.

OBS: TÄNK PÅ ATT ALLTID HA RENA OCH IN SMÖRJDA MASKINER MED ALLA LEDER OCH BULTFÖRBAND ORDENTLIGT ÅTDRAGNA SKÖTS DETTA REGELBUNDET FÅR MAN UT BÄSTA PRESTANDA OCH FUNKTION UR PRODUKTERNA.

Om skötsel och underhålls rekommendationerna inte följs och produkterna pga.detta reklameras gäller ej garantin. Observera att det är driftsenheten dvs köparen som ansvarar för att produkterna är säkrade och följer underhålls- och sevicemanualen så att olyckor inte sker.

Alla produkter har en förväntad livslängd, sköts inte produkterna kommer produkten ej att hålla denna beräknade period
Med normalt underhåll menas att man under perioden bytt ut dynor och slitdetaljer löpande efter behov samt skött löpande service enligt ovanstående.
Normalt slitage med rätt underhåll så räknas livslängden idag på de flesta produkter till 8-10 år.
Gällande elektroniska produkter så uppskattas livslängden till 5-7 år.
Detta är räknat på ett normalt gyms beläggning.

Vid hyresavtal är ovan skötselanvisning ett krav som måste följas regelbundet
I övrigt är det en rekommendation.

Slitagedelar:
Med slitagedelar avses detaljer som är rörliga eller som utsätts för direkt kontakt med den tränande.

Exempel rörliga delar: bromsenheter, lager, lagringar, leder och axlar.
Exempel på delar med direkt kontakt hos den tränande: fotplattor, gummihandtag, sprintar, displayer och knappar.

OBS!! Slitagedelar ingår ej i garantin!

Exempel på slitagedelar är:
Dynor, rullar, gummigrepp, lager, lager axlar, hjul, vajrar, remmar, band, bussningar, sprintar, fjädrar och liknande delar.
Drivremmar, kedjor, springmattor, träboardar (i löpband)  pedaler, gummiytor på fotstöd, växlar, broms-, kopplings-  och växelvajrar,bromsar, bromsklossar, grepp, sadlar, fotremmar, utsatta plastytor, displayer, displayytor, pulsgrepp, knapp justeringar och liknande delar.

KONTAKT

Har du några frågor gällande service?