SERVICE

Skötselråd & Underhåll

RESERVDELAR

Skötselråd & Underhåll

Alla produkter skall innan användandet förankras där detta krävs. Exempel på detta är bland annat kryssdrag.

Alla produkter skall där så krävs smörjas in. Exempel på detta är att maskiner med viktpaket skall smörjas in med silikonolja på geijdrarna (löp axeln för viktplattorna) alla lagerbockar med smörjkopp skall smörjas med konsistensfett, löpband ,cyklar och annan konditionsutrustning skall smörjas med silikonolja. Alla leder med brons bussning/shims skall smörjas in med lagerfett. Där kedjor finns  skall dessa smörjas med kedjefett. Insmörjning skall ske regelbundet och vid behov skall detaljerna tvättas fria från gammalt fett och smuts innan ny insmörjning.

Var noga med att kontrollera att alla bultar och muttrar är ordentligt åtskruvade så att dessa inte skruvar upp. Kontrollera säkerhetssprintar där dessa finns exempelvis vid motvikter och övrigt är fastsatta. Alla detaljer som har skruvats ihop skall kontrolleras innan start.
Kontrollera alla vajer/band infästningar så att dessa är riktigt monterade och åtskruvade i överplattor, kammar mm.
Kontrollera så att alla fjädersprintar är åtdragna och smörjda.
Kontrollera att alla plast och styrbussningar är fastsatta och insmorda.
Kontrollera att alla dynor och liknande är ordentligt fastsatta.
Kontrollera extra noga alla ledinfästningar så att dessa är åtdragna.

Tvättning av dynor, ramar och plastskydd skall skötas regelbundet/dagligen eller efter behov.
Särskilda utsatta delar måsta torkas och tvättas dagligen så att inte plastdetaljer mattas ut och spricker eller att metallramar rostar pga. mängden svett och smuts som dessa dagligen utsätts för.
Lämpligen används en gymspray eller gymwipes som tillhandahålls av STI och som innehåller en antibakteriell lösning utan sprit.

Textillina, vajer ,plastad vajer, kedja samt band skall bytas när man ser ett tydligt slitage på den aktuella produkten. Slitage sker i första hand över hjulbrytningar och infästningar. Var noga med att kontrollera dessa löpande.
Dynor med vinyl alt. helpressade/gjutna dynor skall bytas innan dessa spricker. Utsatta dynor är i första hand knädynor ,armbågsdynor, huvuddynor, och rullar.

Gällande elektroniska produkter löpband, crosstrainer, cyklar, stepp och roddmaskiner så alstrar dessa statisk elektricitet vilket innebär att de drar åt sig damm och måste med månadsvis regelbundenhet dammsugas eller försiktigt blåsas rena med tryckluft under motorkåpor, skydd och mattor. Görs inte detta kan elektroniken överhettas och slås ut då gäller ej någon garanti.
Vid underhåll av alla eldrivna produkter skall strömmen alltid kopplas bort innan åtgärd!

Löpmattan måste regelbundet efter spännas så att mattan är spänd annars kan man uppleva att mattan hackar. Detta gäller också ev. drivremmar som finns i  löpband, crosstrainer, cyklar och andra konditionsmaskiner.
Smörj alltid löpbandets matta med av leverantören rekommenderad silikonolja. Om du är osäker på vilket smörjmedel som skall användas är du välkommen att kontakta oss på STI. Använd aldrig motorolja, symaskinsolja eller liknande för att smörja undersidan av löpmattan. Mattans undersida har en speciellt framställd väv som skapar en minimal friktion samt skyddar mot att det skapas statisk elektricitet.  Skadas denna väv genom att mattan inte smörjs tillräckligt ofta eller smörjs in med fel typ av olja kan bandets elektronik eller motor skadas och vid dessa tillfällen gäller inga garantier. Leverantörens silikonolja är speciellt anpassad för den typ av väv som mattan är tillverkad i och har provats ut under långa testförfaranden för bästa resultat.
Vid insmörjning med av tillverkaren rekommenderad silikonolja skall insmörjning ske varje månad och insmörjningen skall göras i enlighet med instruktionsbokens information.
OBSERVERA att alla mattor måste smörjas efter ca 2000 km användande (detta motsvarar ca 7 timmars löpning per dag i snitt på 10km hastighet under ca 30 dagar) Mattan måste bytas ut efter 30.000km och detta beräknas vara ca 15 månaders användande enligt ovan beräkning. Om det skulle uppstå en känsla av statisk elektricitet i till exempel pulsgreppen så beror detta på att mattan ej är tillräckligt insmord och detta måste då omgående ske. Om det inte försvinner med detta så måste mattan omgående bytas ut så att inte elektroniken tar skada.
Gällande träskivan som mattan löper på så ska denna bytas efter 30-50 000 km eller efter behov. Även om löpbandet inte används eller används lite så måste mattan smörjas in då oljan med tiden annars torkar ut.

OBS: TÄNK PÅ ATT ALLTID HA RENA OCH INSMÖRJDA MASKINER MED ALLA LEDER OCH BULTFÖRBAND ORDENTLIGT ÅTDRAGNA SKÖTS DETTA REGELBUNDET FÅR MAN UT BÄSTA PRESTANDA OCH FUNKTION UR PRODUKTERNA.

Om skötsel och underhållsrekommendationerna inte följs och produkterna på grund av detta reklameras gäller ej garantin. Observera att det är driftsenheten dvs köparen som ansvarar för att produkterna är säkrade, följer underhålls och skötselråd samt att maskinerna får kontinuerlig service så att olyckor inte sker.

Alla produkter har en förväntad livslängd, sköts inte produkterna kommer produkten ej att hålla denna beräknade period. Med normalt underhåll menas att man under perioden bytt ut dynor och slitdetaljer löpande efter behov samt skött löpande service enligt ovanstående.
Normalt slitage med rätt underhåll så räknas livslängden idag på de flesta produkter till 8-10 år. Gällande elektroniska produkter så uppskattas livslängden till 5-7 år. Detta är räknat på ett normalt gyms beläggning.

Vid hyresavtal är ovan skötselanvisning ett krav som måste följas regelbundet
I övrigt är det en rekommendation.

Slitagedelar:
Med slitagedelar avses detaljer som är rörliga eller som utsätts för direkt kontakt med den tränande.

Exempel rörliga delar: bromsenheter, lager, lagringar, leder och axlar.
Exempel på delar med direkt kontakt hos den tränande: fotplattor, gummihandtag, sprintar, displayer och knappar.

Exempel på slitagedelar är: Dynor, rullar, gummigrepp, lager, lager axlar, hjul, vajrar, remmar, band, bussningar, sprintar, fjädrar och liknande delar.
Drivremmar, kedjor, mattor och träskiva till löpband, pedaler, gummiytor på fotstöd, växlar, broms-, kopplings-  och växelvajrar, bromsar, bromsklossar, grepp, sadlar, fotremmar, utsatta plastytor, displayer, displayytor, pulsgrepp, knapp justeringar och liknande delar.

OBS! Slitagedelar ingår ej i garantin!

KONTAKT

Har du några frågor gällande service?